DKV VIET NAM CO.,LTD là doanh nghiệp nhập khẩu Máy móc và dụng cụ tại các thị trường EU, USA, Japan, Korea, Taiwan, China.
Trong đó có mảng dụng cụ cầm tay (www.torquetools.com.vn - www.torquetools.vn), chúng tôi đang phân phối các thương hiệu:
 
Với các Văn phòng tại các khu vực trên Việt nam, chúng tôi phân phối & service nhanh chóng tới khách hàng.